Yazar: İbrahim Döner

16×24 cm

406 Sayfa

60 gr. Enso

Siyah-Beyaz Baskı

ISBN: 978-625-00-0405-0

Yayın Yönetmeni: Tuna Erdoğdu

Editör: Patricia Muradi – kitapeditoru.com

Kapak Tasarım ve Mizanpaj: H. Taylan Yağmurlu

İnşaat; kat karşılığı, kentsel dönüşüm, hasılat paylaşımı, özel inşaat gibi işler yanında yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri şeklinde de yapılmaktadır. İnşaat sektörü konut başta olmak üzere, işyerleri, AVM, ofisler, okul binaları, sağlık kampüsleri, yol, köprü, baraj, hızlı tren, metro, tramvay, liman, sosyal konut inşaatları, parklar bahçeler gibi yerlerin yapılmasıyla ekonomiye doğrudan veya dolaylı olarak girdi sağlayan çok geniş bir sektördür. Ülkemizde de çok çeşitli iş kollarına hitap eden lokomotif ve vazgeçilmez bir alan olmaya devam etmektedir. Şüphesiz kimi yapıların eskimiş, ömrünü doldurmuş, depreme dayanıksız olması gibi nedenlerden dolayı giderek artan nüfus ve kentleşme sorunu da inşaat sektörüne yıllar içinde büyük bir önem kazandırmıştır.

 

İnşaat vergi mevzuatı ve muhasebesi vergi hukuku alanında karmaşık olmak yanında en zorlayıcı mevzuatlardan birisidir. İnşaat vergi hukuku alanında sıklıkla yapılan düzenlemeler ve değişen kanunlar neticesinde meslek mensupları, stajyer meslek mensupları, sektör çalışanları, uygulayıcılar ve okuyucular karşılaştıkları olumsuzlukları bildirmekte ve bizler de cevaplarını vermekten mutluluk duymaktayız. Diğer yandan yazarken dahi kanun değişikliği olabileceği endişesiyle özellikle kitap yazma aşamasında değişen kanunlar nedeniyle süreç oldukça zorlu geçmektedir.  Bu zorlanmalar sadece yasa koyucunun inşaat vergi hukuku kanunlarını değiştirmesi değil aynı zamanda ilgili idare tarafından yayınlanan ikincil mevzuatlarla tebliğ, sirküler, özelgeler de inşaat vergi mevzuatının gerek anlaşılması ve gerekse doğru bir biçimde uygulanmasını güçleştirmektedir. Bu minvalde eserimizde ana amaç dağınık olan inşaat vergi hukuku alanındaki uygulamalar neticesinde kanun, özelge, idare tarafından yayınlanan tebliğ, sirküler, iç genelgelerin basitleştirilip, derlenerek uygulamanın içine aktarılmak suretiyle konunun biraz daha kolaylaştırılmasını sağlamaktır.

 

Bu kitabımızda inşaat vergi mevzuatının özellikle en zorlu kısımları olan, özel inşaat işleri ile yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri bölüm bazında konu konu ayrılmış olup bu içerikler dâhilinde 500 adet açık uçlu sorulara verilen yanıtlarla uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar aktarılmıştır. Bunu yaparken de yoruma dayalı, uygulamalı, kanun, tebliğ, özelge ve sirkülerler de dikkate alınarak bunların ışığında cevaplar verilmeye çalışılmıştır. Sorular hazırlanırken idarenin uygulama ve görüşlerinden yararlanılmış olup, bazı konular ve sorularda çelişkili yargı kararları olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Bu yüzden yargı kararları neticesinde idare bazı tebliğlerde düzeltme yapmadığı için kitabın bütününde idarenin görüşleri yansıtılmıştır. Çelişkili yargı kararları mevcut olmakla birlikte yapmış olduğumuz eğitimler, seminerler, Facebook inşaat muhasebesi grubu ve özel maillerimiz, meslek mensubu adayları veya mensuplarından, okuyuculardan, işletme yöneticilerinden, ilgililerden, gelen sıkıntılı konular seçilmiş ve bu konularla ilgili gelen sorular mevzuata uygun hale getirilerek soru cevap şeklinde anlaşılır biçimde hazırlanarak sektörün kullanımına sunulmuştur.

Çalışmamızın meslek mensubu adaylarına, meslek mensuplarına, uygulayıcılara, okuyuculara, işletme yöneticileri ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Her ne kadar titizlikle hazırlanmış olsa da her kaynakta olduğu gibi bunda da kimi eksiklikler bulunabilecektir. Sonraki baskılarda bunların giderilmesi ve kusurların ortadan kaldırılması amacıyla eleştiri, eksiklik ve hatalara dair görüş ve önerileriniz için ibrahimdoner66@gmail.com e-posta adresine dönüş yapabilirsiniz.

Henüz görüntüleme yok.

“500 Soruda İnşaat Muhasebesi” ilk inceleyen olun;